ghh

Activitatea birourilor vamale Nord, Centru și Sud a fost supusă unei evaluări minuțioase

În contextul demarării ședințelor semestriale de bilanț, activitatea birourilor vamale Nord, Centru și Sud a fost supusă unei evaluări minuțioase de către Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, și șefii direcțiilor de profil de la nivelul Aparatului Central. Astfel, conducătorii tuturor subdiviziunilor vamale regionale au raportat gradul de realizare a indicatorilor de progres și au fixat obiectivele de referință pentru următoarea perioadă de activitate.

Volumul încasărilor la buget, eficiența instrumentelor de control vamal, lupta antifraudă, dialogul cu mediul de afaceri, precum și alte aspecte referitoare la modul de organizare a activității vamale au fost doar câteva subiecte prioritare incluse pe agenda ședințelor de raportare. În acest context, amintim că Serviciul Vamal înregistrează o creștere record a încasărilor la bugetul de stat pentru primul semestru al anului curent, care se cifrează la circa 10,3 miliarde de lei, cu 635 milioane de lei mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

Adițional, a fost efectuată o examinare detaliată și a structurii veniturilor. Conform datelor raportate, în continuare, ponderea cea mai mare o dețin plățile provenite din administrarea TVA, urmate de accize și taxe vamale. Referitor la categoriile de mărfuri supuse accizelor, cel mai mare contribuabil rămâne a fi sectorul petrolier (inclusiv combustibili minerali și gaze), cu o pondere de 20% din totalul veniturilor încasate de instituție, urmat de mașini și dispozitive mecanice, care generează 9% și autovehicule, cu o cotă de 7%.

În intervenția sa, Iurie Ceban a solicitat consolidarea parteneriatului dintre Vamă și mediul de afaceri și a indicat să fie intensificată activitatea Comitetelor Consultative, instituite pe lângă birourile vamale, prin organizarea în mod sistematic a unor seminare de informare. Doar în această săptămână, la Bălți (16 iulie) și la Cahul (18 iulie), se vor desfășura două sesiuni de informare pentru antreprenori, cu privire la beneficiile și avantajele statutului de Agent Economic Autorizat (AEO), în colaborare cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova.

Totodată, referindu-se la obiectivele prioritare ale instituției pentru perioada următoare, Directorul interimar al Vămii a reiterat importanța asigurării calității în procesul de vămuire a mărfurilor și inadmisibilitatea unor eventuale erori, în vederea colectării integrale a plăților vamale la bugetul de stat.

De asemenea, în scopul susținerii demersurilor instituției de a crea și menține un corp de funcționari profesionist, în luna mai a.c., a fost demarat un amplu proces de evaluare a cunoștințelor tuturor funcționarilor vamali, realizată prin intermediul testelor grilă în format electronic. Actualmente, testării sunt supuși angajații subdiviziunilor teritoriale ale Biroului vamal Centru.

Tot în cadrul ședințelor, Directorul interimar a insistat în continuare pe sporirea nivelului de integritate în rândul angajaților, menționând că abuzurile și încălcarea disciplinei de serviciu nu vor fi tolerate.

La final, Iurie Ceban a atras atenția asupra angajamentelor asumate față de agenții economici de bună-credință, beneficiari ai procedurilor simplificate, și a indicat acordarea în mod prioritar a tuturor facilităților prevăzute de legislația vamală. În același context, Directorul interimar al Vămii a făcut un apel pentru mobilizare maximă a funcționarilor de prima linie, în vederea fluidizării traficului transfrontalier în perioada estivală și neadmiterii aglomerării celor mai tranzitate posturilor vamale.

Foto: customs.gov.md

Răspândește știrea!

Comentează

Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green